Liczba odwiedzin strony: 25510 Osób na stronie: 3
 

Zakres usług - Elżbieta Piątkowska 
Kancelaria Patentowa

 

 1. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • wynalazków
 2. Pełnomocnictwo:
  • przed Urzędem Patentowym
 3. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • wzorów użytkowych
 4. Pełnomocnictwo:
  • wzorów użytkowych
 5. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • wzorów przemysłowych
 6. Pełnomocnictwo:
  • przed sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej
 7. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • topografii
 8. Pełnomocnictwo:
  • przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium
 9. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • układów scalonych
 10. Pełnomocnictwo:
  • przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
 11. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • znaków towarowych
  • nazw handlowych
  • oznaczeń geograficznych
  • domen internetowych
  • programów komputerowych
 12. Ochrona praw autorskich
 13. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w sprawach własności przemysłowej
 14. Tłumaczenia praw własności przemysłowej
 15. Szkolenia
 16. Międzynarodowe zgłoszenia patentowe PCT
 17. Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych
 18. Doradztwo, badania i opinie w sprawach własności przemysłowej
 19. Zgłoszenia i rejestracja praw własności intelektualnej i przemysłowej do ochrony prawnej
 20. Sporządzanie dokumentacji
 21. Fundusze europejskie
 22. Odnowienia
 23. Wycena własności intelektualnej
 24. Egzekwowanie odszkodowań za naruszenia praw do własności intelektualnej
 25. Uzyskiwanie Dodatkowych Świadectw Ochronnych (SPC - Supplementary Protection Certificates)
 26. Inne czynności
 27. Rzecznicy patentowi
 28. Prawnicy